Tuyển phó giám đốc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Lập, triển khai, theo dõi các dự án kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán - Đàm phán các thầu phụ để tìm các thầu phụ thi công - Thành thạo các...