Sơ đồ tổ chức

                                         CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT

                                                           HOÀNG GIA